loading

Výmena-vrátenie tovaru

Nakupovanie na stránke www.evabenova.sk Vám zaručuje možnosť vrátenia tovaru v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu.


Vrátenie tovaru  v lehote 14 dní od prevzatia tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy


1.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji")

.

2.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou - emailová adresa predávajúceho: info@evabenova.sk 


3.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane štítkov, dokladu o zaplatení - faktúra a dodací list a sprievodný list, kde požiada o zákonné odstúpenie od zmluvy predávajúceho , v originálnom obale vo forme poistenej zásielky. (  pri vrátení tovaru odoslaného bez poistenia zásielky znáša kupujúci prípadné škody stratu, alebo poškodenie zásielky.)


4.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedený v záväznom akceptovaní objednávky v lehote najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


5.

Tovar musí byť dodávateľovi vrátený úplne neporušený, nepoužívaný a dobre zabalený.


6.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. 


7.

Tovar zasielaný späť prosím odosielajte bez dobierky. Peniaze za tovar Vám budú vrátené späť formou bankového prevodu. 

Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý, a vrátený späť na Vašu adresu. Poplatky vzniknuté pri vrátení tovaru späť na adresu kupujúceho a opätovné odoslanie na adresu predávajúceho znáša v tomto prípade výhradne kupujúci.


8.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Výmena tovaru:


Výmena tovaru z dôvodu nesprávnej veľkosti. 


Ak Vám nesadla veľkosť, ktorú ste si objednali, samozrejme nemáme problém Vám ju vymeniť, ak konkrétny produkt máme ešte v ponuke v potrebnej veľkosti.

Tovar vieme vymeniť aj za iný produkt z našej ponuky. ( V prípade preplatku, alebo nedoplatku vzniknutom pri výmene tovaru za iný produkt, bude tento rozdiel doplatený dobierkou, alebo prevodom na náš účet, alebo vrátený na bankový účet kupujúceho. Všetky potrebné informácie si dohodneme prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

V prípade výmeny tovaru, kvôli nesprávnej veľkosti nás prosím kontaktujte čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dní od prevzatia tovaru. 

Poštovné náklady pre vrátenie tovaru na našu adresu hradí kupujúci, poštovné náklady za odoslanie druhého produktu ( výmena) hradí v rámci Slovenskej republiky predávajúci.

Pre výmenu tovaru nás prosím kontaktujte e-mailom na info@evabenova.sk 


Adresa pre vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy aj pri výmene tovaru:


Fashion Atelier s.r.o.

Alstrova 175

Bratislava 83106